Tuesday, November 22, 2016

JARAK KITA DAN ALLAH

JARAK KITA DAN ALLAH
Allah itu sebenarnya "Dekat"
Seperti dituliskan Al-Quran surat Al-Baqarah:186 “..Sesungguhnya AKU DEKAT.
Tetapi kerapkali Allah terasa jauh... karena kita membatasinya dengan sebuah tabir bernama "Ilah"
Ilah itu ada 4 (berdasarkan Al-Quran) yaitu:
Berhala, Thoqut, nafsu dan syaitan.
Bila tabir "ilah" itu kita tiadakan, maka antara kita dan Allah akan saling menyaksikan..
Persyahadatan kepada Allah: "La ilaha illallah",
juga bermaksud: "Dengan meniadakan ilah, maka kita akan menyaksikan Allah.."
Selama masih ada ilah pada diri kita, maka Allah tidak akan pernah tersaksikan..
(Rindu membumikan Tauhid)
SALAM

Dony Dresco

No comments:

Post a Comment